Base

Name

Kristen Trouton

Location

Denmark (REGION SYDDANMARK)

Bio

Hi, everybody!
I’m Bengali female ;=).
I really like Grey’s Anatomy!